Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých HD
Umelecký dokument o kráse drevenej architektúry.