Za siedmimi horami

Dvojka | Sobota 9.11.2019, Stopy v dreve


Nevhodné do 12 rokov HD

Umelecký dokument o ľudovom umelcovi - rezbárovi Pavlovi Bavlnovi.

Nájdete nás na Facebooku