Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých HD

Nitra - mesto so slovanskou minulosťou a slovenskou prítomnosťou.