Nina

Intímny príbeh o tom, keď sa mama a tato nenávidia očami ich 12-ročnej Niny.