Johanka

Nevhodné do 12 rokov
Televízna inscdenácia podľa poviedky Eleny Maróthy-Šoltésovej V čiernickej škole.