Svetlé miesto

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Príbeh mesta, na pozadí ktorého sa odohralo historické zblííženie Čechov a Slovákov, vznik spoločného štátu aj jeho rozpad.
Dokumentárny film približuje bohatú históriu kraja na pomedzí v príbehu mesta Luhačovice, kde sa začiatkom 20. storočia odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov. Dozvieme sa, že k tomuto zblíženiu došlo vďaka liberálnej a empatickej povahe majiteľa kúpeľov grófa Otta Serényiho. Luhačovice sa stali prvým kúpeľným mestom v Rakúsko - Uhorsku, ktoré boli v českých rukách a hlásili sa k slovanskej kultúre. Zišlo sa tu niekoľko významných osobností, ktoré spojili svoj intelekt a schopnosti, aby v priebehu niekoľkých sezón vybudovali moderné kúpele v slovanskom duchu a položili pevné základy česko-slovenskej vzájomnosti.