Na hrane koralových útesov

Prírodopisný dokument o podmorských živočíchoch medzi koralovými útesmi v Červenom mori.