Pokoj nájdený v pekle

Príbeh hľadania pravdy a miesta posledného odpočinku vojaka 1. svetovej vojny.