Miesto pre zimovisko

Televízna inscenácia o medziľudských vzťahoch v rodine aj na pracovisku, o protekcionizme a zásadovosti, o sebectve aj obetavosti...