Biblia: Genesis

Biblický príbeh podľa prvej knihy Mojžišovej. Stvorenie a potopa.