Biblia: Genesis


Biblický príbeh podľa prvej knihy Mojžišovej. Stvorenie a potopa.

Nájdete nás na Facebooku