Vytvorila dedina - Tancuje mesto

Umelecký dokument.