Z tvorby nezávislých producentov - hudba

Štylizovaná kompozícia mariánskych spevov a sakrálneho umenia v podaní umeleckých telies Adoremus, Varchalovci a sólistu Miroslava Dvorského.