Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Dnešné čítanie na božskej liturgii bolo z evanjelia podľa Matúša. V závere Matúšovho evanjelia čítame, že „jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš.“ Tam z nich Ježiš urobil apoštolov. Poslal ich do celého sveta, aby získavali učeníkov vo všetkých národoch, krstili ich a naučili ich zachovávať všetko, čo im Ježiš prikázal. V ostatných desaťročiach musí nemálo Slovákov odchádzať kvôli zamestnaniu k iným národom. Aké by to bolo krásne, keby sa aj z týchto Kristových učeníkov stali Kristovi apoštoli. Badáme však iný vývoj. Vzďaľujú sa nielen blízkym, ale aj Bohu.