Tak určite
Tak určite

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príhovor duchovného.
Príhovor evanjelickej a. v. farárky Mgr. Hany Peničkovej v 16. nedeľu po Svätej Trojici.