Herec
Herec

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Sviatočný príhovor saleziána don Jána Holubčíka k sviatku Krista Kráľa.