Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor Ivana Ružičku, výkonného sekretára KBS, na 25. nedeľu v cezročnom období, v predvečer sviatku sv. Matúša, apoštola evanjelistu.