50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duchovný príhovor.
Príhovor ThDr.doc. Gabriela Brendzu, ThD., k ružovej adventnej nedeli.