Reláciu najbližšie vysielame

Slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príhovor duchovného.

Príhovor evanjelického a. v. farára Ondreja Majlinga.