Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Automatizácia, technológie a robotizácia zásadne zmenia situáciu na trhu práce. Slovensko patrí spolu s Maďarskom a Českom medzi najohrozenejšie krajiny. Ako bude vyzerať budúcnosť bez práce, čo bude zdrojom príjmom nepracujúcich más ľudí, ako sa to prejaví na stabilite politických systémov? Zvrhnú roboty najskôr demokraciu a neskôr ľudstvo? Ivana Studená, Prognostický ústav SAVV Tomáš Sedláček ekonóm CZ Tomáš Hellebrandt ekonóm