Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Vynikajúci slovenský básnik a komunistický funkcionár. Vo Válkovej postave sa zrkadlí zložitosť slovenského povojnového vývoja. Akého Válka si máme pamätať a ako narábať s jeho politickou angažovanosťou? Tomáš Hučko – publicista, prekladateľ a prozaik Ján Gavura – básnik, prekladateľ a literárny kritik