Športová televízia
Športová televízia

Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Francúzsky historik Michelet predpovedal, že 21.storočie bude buď náboženské alebo nie. Na scéne sa však objavuje iný druh myslenia preniknutý odklonom od racionálnych a náboženských noriem, poznačený iracionalitou a impulzívnosťou. Hipisácke proroctvá hovorili o duchovnom období Vodnára, no zatiaľ sme, zdá sa, svedkami rozpadu pozitivistického konsenzu, odklonu od vedy a od intelektuálnych autorít. Vstupujeme do doby iracionality a ak áno, čo je toho príčinou a čo to pre spoločnosť znamená? Hostia : Fedor Blaščák, filozof Michal Lipták, filozof Juraj Buzalka, sociálny antropológ