Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Jozef Cíger Hronský - významný slovenský spisovateľ ale aj predstaviteľ ľudáckeho režimu. Ako sa máme pozerať na kontroverzné postavy slovenských dejín, akú mieru citlivosti uplatňovať pri ich hodnotení a ako zabrániť, aby sa nestali ikonami politických hnutí?