Večera s Havranom

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Alexander Dubček sa stal vo svete symbolom Pražskej jari a tretej cesty. Počas svojho pôsobenia sa pokúšal zachrániť myšlienku socializmu, urobiť ju kompatibilnú s európskymi tradíciami a vymaniť ju zo sovietskeho vplyvu. Čo bola Dubčekova doktrína, aká bola za ňou ideológia a akú mala šancu na úspech?