GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Portrét slovenského klimatológa.
Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. je významný slovenský klimatológ. Študoval na UK v Bratislave. V roku 1971 absolvoval v odbore fyzika, špecializácia meteorológia a klimatológia. V rokoch 1971-1996 pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave a od roku 1996 pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK ako vysokoškolský profesor a vedúci katedry. Je pred-sedom rigoróznej komisie a garantom pre odbor Meteorológia a klimatológia.