MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Reláciu najbližšie vysielame

GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Portrét osobnosti /K úmrtiu kardinála Jozefa Tomka/
Kardinál Jozef Tomko Teológiu vyštudoval na bohosloveckej fakulte v Bratislave a Gregoriánskej univerzite v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal 12.marca 1949. Je doktorom teológie, kanonického práva a sociálnych vied. Od skončenia štúdii pracuje v Ríme. Pôsobenie vo vysokých funkciách pre Svätej stolici začal na Kongregácii pre náuku viery. V júli 1979 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za generálneho sekretára biskupskej synody a za titulárneho arcibiskupa dukejského. Biskupskú vysviacku prijal z rúk Sv. otca 15. 9.1979. Od r. 1985 je kardinálom a 16 rokov prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov