Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku

Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú?