Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú tentoraz v Prievidzi?
Prvými obyvateľmi Starého sídliska v Prievidzi dnes Sídliska Píly boli manželia Karol a Hana Mikulášovci. Rozhodnutie bytovej komisie o pridelení ich bytu je zo dňa 15. februára 1952. Pripomíname si teda 60. výročie nasťahovania prvých obyvateľov do bytových domov na tomto prievidzskom sídlisku. Karol Mikuláš (* 1922 ) s manželkou Hanou (* 1925) boli prví, ktorí dostali rozhodnutie bytovej komisie pri Nováckych uhoľných baniach pod číslom 2/52/bá dňa 21. januára 1952 s tým, že im bol pridelený týmto dňom rodinný byt číslo 5, v dome číslo 1 v Prievidzi. Zároveň bola v listine deklarovaná požiadavka, aby sa na pridelený byt pozerali ako na majetok národný a taktiež i zaobchádzali s inventárom. Toľko doklad o pridelení bytu prvému nájomníkovi. Novácke uhoľné bane v tom období zvyšovali objem ťažby pre stále sa rozvíjajúci priemysel. Potrebovali preto niekoľko stoviek nových zamestnancov, pre ktorých začali stavať byty. Sídlisko sa budovalo začiatkom 50-tych rokov 20. storočia tzv. prúdovou výstavbou, kedy sa postupne stavalo aj viac domov naraz. „Pred barákom nebolo ničoho, len blata. Keď sme potrebovali ísť nakúpiť museli sme ísť v čižmách. Tie sme si pod mostom uložili, zobrali polobotky a potom po nákupe sme ich zasa vymenili. Mali sme tam úschovňu,“ spomína si Karol Mikuláš na prvé dni bývania na sídlisku. Postupne sa na sídlisku budovali nielen ďalšie obytné domy, ale aj potrebná infraštruktúra - cesty, chodníky, školy, kino a ostatná občianska vybavenosť. Architektonický celok, obytné domy s originálnymi fasádnymi s grafitami a figurálnou výzdobou autorov Bleya, Fedoru, Vysočana, Klimčáka a Štrompacha, bol v roku 2011 prievidzským mestským zastupiteľstvom zaradený medzi nehnuteľné pamätihodnosti Prievidze (VZN 119/2011). Štýl tzv. SORELY – socialistického realizmu je v Prievidzi rozsahom jedným z najrozšírenejších na Slovensku. Sídlisko Píly je jednotným urbanistickým celkom postaveným v 50.- 60. rokoch 20. storočia s pevnou štruktúrou symetrického (zrkadlového) usporiadania ulíc s pravouhlo koncipovanými objektmi, s bohato zastúpenou zeleňou a uzavretými dvorovými časťami. Sídlisko Píly bolo rodiskom alebo pôsobiskom viacerých osobností. Na radosti detstva, ktoré tu zažil, rád spomína spisovateľ Daniel Hevier. Spomedzi mnohých úspešných športovcov bol obyvateľom sídliska napríklad Miloš Mečíř, olympijský víťaz v dvojhre na XXIV. letných olympijských hrách v Soule, v roku 1988. Jeho rodičia spomínajú, ako tu Miloš prežíval svoje detstvo, ako ho formovali kurty na ich sídlisku a ako toto všetko naštartovalo kariéru ich syna na svetové tenisové dvorce.