50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú?
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú? Premeny medziľudských vzťahov a vzťahu človeka k verejnému priestoru na sídliskách v bratislavskej Petržalke a Dúbravke. Dokumentárny film Prvý krok ako zmeniť svet hovorí o dobrovoľníckej práci, jej povahe a výzvach, zvlášť v podmienkach sociálnej uviaznutosti a sídliskovej anonymity. Obyvatelia bratislavskej Petržalky a Dúbravky prostredníctvom sprievodkyne Alžbety Mračkovej spoločne referujú o premene medziľudských vzťahov a vzťahu človeka k verejnému priestoru na slovenskom sídlisku cez dobrovoľnícku prácu. Vzťahuje sa na udalosť – 2-dňové, tradičné (už tretíkrát) Dni dobrovoľníctva, ktoré Alžbetka a Soňa, OZ C.A.R.D.O. na Slovensku v septembri usporadúvajú. Dej, organizačné situácie a aj samotná pomoc, vyústi nakoniec do portrétovania dobrovoľníkov: Film bude o dobrej vôli, o rozhodnutí človeka ísť niečo urobiť pre niekoho neznámeho. Vybrali sme lokality, ktoré budú scénou dobrovoľníckej práce - v bratislavskej Petržalke a Dúbravke. Čistiť od odpadkov sa musí Chorvátske rameno a Soví les, upratovať, klčovať, kosiť, natierať a hrať s deťmi sa bude v Dúbravke: RC Macko, ubytovni Fortuna, centre Sofia, dome sociálnych služieb Hestia. Cieľom filmu je nájsť a pomenovať obyvateľov sídliska, ktorí sa z titulu tejto akcie a na základe toho, že v ich okolí existuje zariadenie, ktoré pomoc potrebuje, rozhodli zadarmo pomôcť. Cieľom je teda nájsť tento bod zlomu v ich myslení a spýtať sa? Ako sa to udialo? Ako to, že zmenili názor? Čo podnietilo ich záujem? Preč im to bolo predtým jedno a teraz im už záleží? Ako sa zmenil ich vzťah k priestoru a ľuďom, ktorí sú im neznámi a nemajú spoločný žiaden záujem? Zmena myslenia, zmena postoja, nástup vertikálnej solidarity – to sú deje, ktoré chceme nájsť v rámci slovenského sídliska u jeho obyvateľov. Zaujímavé je určite aj hľadisko vývoja vzťahu/zodpovednosti jednotlivca ku komunite. Môžeme ísť do minulosti, rozobrať prácu zadarmo - Akcia Z a pod. Môžeme hovoriť o ochote urobiť niečo pre niekoho iného, cudzieho, a porovnať to v čase: za socializmu, po revolúcii a teraz. Predstavíme prostredie, aktivistov a ich ciele, event. cieľovú skupinu. Je zrejmé, že zmeniť vzťah obyvateľov sídliska k prostrediu a k iným ľuďom nie je len otázkou množstva ekológov, ani sociálnych aktivistov, ani rozprávkových rozpočtov. Pokiaľ sami obyvatelia nezmenia svoj postoj, deficity a problémy sa budú prehlbovať a žiadne peniaze sveta to nezachránia...
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú? Dokumentárny film o živote obyvateľov najväčšieho banskobystrického sídliska