Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Náboženský magazín.
7. septembra sme sa rozlúčili s emeritným biskupom Mons. Štefanom Vrablecom, ktorý zomrel vo veku 92 rokov. Pohrebnú sv. omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave celebroval Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Arcibiskup Zvolenský v homílii povedal, že zosnulý biskup Štefan Vrablec bol pokorný, láskavý, horlivý, vytrvalý a trpezlivý. Mal veľa dobrých vlastností a žil hlboký duchovný život, veľa sa modlil, lebo stále myslel na stretnutie s Pánom.“ Štefan Vrablec bol za kňaza bol vysvätený roku 1950 v Ríme. Kvôli totalitnému režimu sa z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko, a preto väčšiu časť svojho plodného života prežil vo Večnom meste. Jeho telesné pozostatky pochovali na cintoríne v rodnej obci Závod na Záhorí. Známe a najstaršie pútnické miesto u nás - Marianka, zvané aj Mariatál, si v tomto roku pripomína 640 rokov od prvej písomnej zmienky. Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman, ktorá Marianku spravuje, požiadala pri tejto príležitosti Apoštolskú penitenciáriu o vyhlásenie Jubilejného roku v Marianke. Aké duchovné bohatstvo tu môžu veriaci počas jubilea získať a čím všetkým v súčasnosti Mariatál žije? Panna Mária vo Fatime prostredníctvom vizionárov Lucie, Hyacitny a Františka vyzvala ľudí k obráteniu a pokániu a obrazne povedané priniesla lieky na problémy a ťažkosti súčasného sveta. Málokto však vie, že mesto Fatima dostalo pomenovanie podľa mena moslimskej ženy. Keď prosíme Boha v modlitbe, aby sme nespadli pri výstupe na horský masív, de facto ho žiadame, aby porušil svoj zákon gravitácie. Je to naozaj tak? Zamýšľa sa profesor Július Krempaský a hľadá odpovede v rubrike Veda a viera.