Orientácie

Utorok 29.05.2018


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Náboženský magazín.

Čo sa skrýva pod pojmom Najsvätejšia Trojica a ako chápať trojjediného Boha? S úctou k Svätej Trojici sa spája Rád Najsvätejšej Trojice známy pod názvom rehoľa trinitárov, ktorý vznikol na konci 12. storočia. Okrem šírenia úcty k Svätej Trojici mal za úlohu vykupovať zajatcov z rúk moslimov. Trinitári pôsobil aj v Trnave. Trojičná viera našla uplatnenie aj v slovenskej ľudovej tvorbe. Nahliadneme do nej prostredníctvom zbierky Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Svätá Trojca bývala jedným z námetov, ktorý sa stvárňoval aj na barokových stĺpch. Opäť zavítame do Trnavy, kde tzv. Trojička tvorí dominantu námestia. Krížová cesta na Kalvárskom vrchu zažíva po 300 rokoch nový začiatok vďaka oduševnenému úsiliu architektov - manželov Hantabalovcov. 13. mája slávnostne otvorili jej obnovenú hronú časť.

Nájdete nás na Facebooku