Fenomén21
Fenomén21

Orientácie (Svätec milujúci Slovensko )

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Náboženský magazín.
„Drahí Slováci, drahé Slovenky, pápež vie, ako veľmi ho máte radi! Ale aj pápež vás uisťuje, že vás má veľmi rád!“ Týmito slovami si Svätý otec Ján Pavol II. vyslúžil obrovský, spontánny potlesk a skandovanie milióna veriacich: „Nech žije Svätý otec! Nech žije Svätý otec!“ počas svojej návštevy Slovenska dňa 22. apríla 1990 na letisku vo Vajnoroch. Dokumentárny film RTVS s názvom „Svätec milujúci Slovensko“ pripomína túto, pre Slovensko mimoriadne významnú historickú udalosť prostredníctvom protagonistov, ktorí boli pri tom. „Prežili sme 41 rokov totality, v ktorom povinným štátnym náboženstvom bol ateizmus a naraz sa zmenil politický režim a na Slovensko prišiel pápež... bola to veľká udalosť,“ spomína hudobný vedec prof. Juraj Lexmann, ktorý mal na starosti prípravu a organizáciu hudobnej a speváckej časti Pápežskej svätej omše. „Prostredníctvom kardinála Jozefa Tomka sme žiadali, aby pápež pri príchode na Slovensko pobozkal slovenskú zem, ale dostali sme zamietavú odpoveď. Podľa vatikánskeho protokolu to nebolo možné.“ hovorí JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý ako vtedajší podpredseda Vlády ČSFR osobne odovzdal Jánovi Pavlovi II. pozvanie na návštevu Československa. „Začala sa svätá omša a naraz pápež ju celebroval po slovensky. To nás prekvapilo“, s nadšením hovorí významný slovenský etnomuzikológ a vajnorský farník PhDr. Ondrej Demo CSc. , ktorý sa podieľal na príprave podujatia a jeho sprievodných aktivít, akými boli výstava vajnorských paramentov či tvorba mitry pre pápeža s vajnorskou ornamentálnou výšivkou. Vtedajší arcibiskup Ján Sokol zasa vysvetľuje, čo je dôvodom hlbokej úcty Slovákov k Nástupcovi sv. Petra a prečo mal práve Ján Pavol II. k Slovensku mimoriadny vzťah, ktorý okrem iného vyjadril i prorockými slovami v roku 1996: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia: dobre si to uvedomte!“