Televízny klub nepočujúcich

Pondelok 24.09.2018


Vhodné pre všetkých HD

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

Nájdete nás na Facebooku