Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Slávnosť Trnavskej novény v maďarskom jazyku)

Vhodné pre všetkých HD
Pontifikálna sv. omša na slávnosť Trnavskej novény v maďarskom jazyku. Svätú omšu celebrje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.