Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bohoslužba (Národná Cyrilometodská púť v Nitre)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Slávnostná bohoslužba pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda zo Svätoplukovho námestia v Nitre.