Bohoslužba (Ordinácia evanjelických novokňazov z Banskej Bystrice-Radvane)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.