Bohoslužba (Pamiatka reformácie)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Prenos služieb Božích na Pamiatku reformácie z evanjelického a. v. kostola v Bratislave-Dúbravke.