Bohoslužba (Svätá omša pri príležitosti 50.výočia katolíckej liturgickej reformy)

Vhodné pre všetkých HD

Priamy prenos.