Bohoslužba (Služby Božie na Pamiatku reformácie)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos z evanjelického kostola augsburského vyznania v Ľubici. Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie pri príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku
Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie pri príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku 31. októbra 2020 o 10:00 h., Evanjelický kostol augsburského vyznania v Ľubici Zvesťou slova Božieho poslúži dôstojný brat biskup Mgr. Peter Mihoč Liturgovia: Mgr. Roman Porubän, Mgr. Michal Findra