Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Sv.omša v predvečer sviatku Turíc z Košíc)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.