Fenomén21
Fenomén21

Bohoslužba (Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos. Svätá omša na sviatok Božieho Tela, ktorou veriaci vzdávajú verejnú úctu a poklonu živému Ježišovi Kristovi, prítomnému v Eucharistii.