Bohoslužba (SLUŽBY BOŽIE na 1. sviatosť vianočnú)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
priamy prenos
Slávnostné Služby Božie na 1. sviatok vianočný z Evanjelického a.v. kostola v Boliarove. Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Liturgovia Ľuboslav Beňo, evanjelický farár CZ ECAV Rankovce a Monika Beňová, evanjelická farárka CZ ECAV Rankovce.