Pozvánka do divadla

Nevhodné do 15 rokov Audio komentár HD
Monológ muža, ktorý je považovaný za najtragickejšiu a najkontroverznejšiu postavu slovenských dejín. Spoveď jediného prezidenta satelitného Slovenského štátu v podaní Mariána Labudu ml.
Televízny záznam inscenácie je súčasťou tkz. Občianskeho cyklu divadla Aréna. Pod taktovkou scenáristu a režiséra Rastislava Balleka predstavuje Marián Labuda ml. obraz myšlienok, postojov a pocitov Jozefa Tisa v žánri monodrámy. Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragickejšou postavou slovenských dejín. Kresťan a katolícky kňaz, ktorý zasvätil svoj život viere, ideálu, službe národu a neskôr slovenskej štátnosti. V mene svojho ideálu sa spojil s fašistami, nechal okradnúť 72 000 slovenských židov, zbaviť ich občianskych a ľudských práv a deportovať za hranice. Väčšina z nich bola zavraždená v koncentračných táboroch. Pred národným súdom, ktorý ho odsúdil na trest smrti, odmietol zodpovednosť, necítil vinu a neprejavil ľútosť Scenár a Réžia: Rastislav Ballek Hrajú: Marián Labuda ml. MARTIN HRONSKÝ