Košičan roka 2018

Záznam zo slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Košičan roka 2018.