Fenomén21
Fenomén21

Slovensko naše (Zamurované fotografie Magdalény Robinsonovej)

Vhodné pre všetkých
Televízny dokument o významnej slovenskej umeleckej fotografke Magdaléne Robinsonovej.
Televízny dokument o významnej slovenskej umeleckej fotografke Magdaléne Robinsonovej.