Slovensko naše (Zamurované fotografie Magdalény Robinsonovej)

Piatok 17.05.2019


Vhodné pre všetkých

Televízny dokument o významnej slovenskej umeleckej fotografke Magdaléne Robinsonovej.

Televízny dokument o významnej slovenskej umeleckej fotografke Magdaléne Robinsonovej.

Nájdete nás na Facebooku