Indické letá

Veľkolepá historická sága opisujúca posledné roky britskej nadvlády v Indii.