Boris a Brambor
Boris a Brambor

Dialóg s planétou

Séria rozhovorov s dokumentaristom Pavlom Barabášom a jeho priateľmi o zázraku zvanom ZEM