Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Dialóg s planétou

Séria rozhovorov s dokumentaristom Pavlom Barabášom a jeho priateľmi o zázraku zvanom ZEM