Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Juraj Fándly - Vir apostolicus

Filmový dokument o národnom buditeľovi Jurajovi Fándlym.