Meštiaci

Prevzaté predstavenie hry ruského klasika M. Gorkého z Divadla SNP v Martine.