Atletika – ME v atletike družstiev 2019

Priamy prenos.