Medzinárodné letecké dni SIAF 2019

Priamy prenos.